zabbix Archive

Hướng dẫn tạo Item Key tùy biến trên zabbix

Hướng dẫn tạo Item Key tùy biến trên zabbix I. Chuẩn bị 1 server để giám sát 1 server monitor zabbix Nếu bạn chưa có một server nào hoạt động trên internet thì bạn có thể đăng ký dùng thử ngay 7 ngàyVPS hoàn toàn miễn phí. Serie cài đặt monitor zabbix trên ...Read More

Hướng dẫn cài đặt items – triggers – graphs cho hosts trên zabbix

Hướng dẫn cài đặt items – triggers – graphs cho hosts trên zabbix I. Chuẩn bị 1 server để giám sát 1 server monitor zabbix Nếu bạn chưa có một server nào hoạt động trên internet thì bạn có thể đăng ký dùng thử ngay 7 ngày VPShoàn toàn miễn phí. Serie ...Read More

Hướng dẫn add host linux lên zabbix server

Hướng dẫn add host linux lên zabbix server I. Chuẩn bị 1 server chạy hệ điều hành linux 1 server zabbix Nếu bạn chưa có một server nào hoạt động trên internet thì bạn có thể đăng ký dùng thử ngay 7 ngày VPS hoàn toàn miễn phí. Để hiểu thêm cơ ...Read More

Hướng dẫn cấu hình zabbix gửi mail cảnh báo đến Gmail

Hướng dẫn cấu hình zabbix gửi mail cảnh báo đến Gmail I. Giới thiệu Zabbix là là một phần mềm giám sát hệ thống mạng giúp người quản trị dễ dàng nắm bắt sự cố và quản lý các vấn đề liên quan khi gặp sự cố. Zabbix giám sát gần như ...Read More

Hướng dẫn cài zabbix agent

Hướng dẫn cài zabbix agent I. Giới thiệu Sau khi bạn đã cài đặt Zabbix server trên hệ thống, bây giờ bạn cần cài đặt công cụ trên các thiết bị cần giám sát, đối với zabbix thì hỗ trợ đầy đủ các thiết bị như là : server linux, server windows, ...Read More

Hướng dẫn cài đặt zabbix trên centos 6.x

Hướng dẫn cài đặt zabbix trên centos 6.x I. Giới thiệu Zabbix là một phần mềm mã nguồn mở được viết ra để hỗ trợ cho administrator quản trị hệ thống một cách thông minh và giám sát hệ thống, nhằm đảm bảo hệ thống luôn luôn được ổn định. Zabbix cung ...Read More