Hướng dẫn đọc hiểu lệnh TOP trên linux I. Giới thiệu Lệnh TOP là một trong những lệnh cực kì quan trong cho admin quản trị hệ thống linux. Quản trị được các thông số, CPU, RAM, I/O , các tiến trình đang hoạt động trên hệ thống. Lệnh trên giúp cho admin ...Read More