Hướng dẫn SSH với Public-Key Authentication I. Giới thiệu 1. SSH là gì ? SSH là cụm từ viết tắt của Secure Shell là một giao thức mạng dùng để thiết lập kết nối với một host nào đó được mã hóa và bảo mật hơn telnet. 2. SSH làm việc như ...Read More