SEO Archive

Danh sách WordPress Ping List tăng tốc index bài viết mới

Bạn đang làm Seo cho website của công ty, của khách hàng, hoặc của cá nhân, bạn muốn các bài viết của mình khi post lên sẽ được mọi người nhanh chóng biết đến. Có rất nhiều cách để làm việc này và trong đó một cách không thể thiếu cho dân ...Read More

Cách tạo trang liên hệ cho blogspot

Thông thường thì khi tạo ra blogspot thì bạn sẽ không có trang liên hệ, mà phần liên hệ thì vô cùng quan trọng cho blog của bạn, vì nếu cần người ta sẽ liên hệ với bạn, vì thế cần một trang liên hệ cho blogspot. Đồng thời có trang liên ...Read More

Cách cài đặt fanpage facebook vào blogspot

Hiện tại bạn đang có một blog tạo trên blogspot và bạn cũng có một fanpage trên facebook, bạn muốn đưa fanpage của mình vào blog để tăng khả năng liên kết cũng như giới thiệu rộng rải các website của mình đến với mọi người. Chỉ với một số thao tác ...Read More