Hướng dẫn cài đặt : Rootkit Hunter   Bước 1: download rootkit hunter [crayon-6333535e547ae817152469/]   Bước 2 : Cài đặt [crayon-6333535e547b6973327734/]   Bước 3 : Cấu hình để root có thể login ssh bình thường [crayon-6333535e547b8225278841/]   Bước 4: Update [crayon-6333535e547ba369561526/]   Bước 5: Scan [crayon-6333535e547bb162799994/] hoặc [crayon-6333535e547bd870850503/]   Bước 6: Cấu ...Read More