Hướng dẫn cài đặt : Rootkit Hunter   Bước 1: download rootkit hunter [crayon-60fad5ef5c3a0058612293/]   Bước 2 : Cài đặt [crayon-60fad5ef5c3ac840913158/]   Bước 3 : Cấu hình để root có thể login ssh bình thường [crayon-60fad5ef5c3b0789144282/]   Bước 4: Update [crayon-60fad5ef5c3b2649915490/]   Bước 5: Scan [crayon-60fad5ef5c3b5975154910/] hoặc [crayon-60fad5ef5c3b7609324325/]   Bước 6: Cấu ...Read More