Hướng dẫn cài đặt : Rootkit Hunter   Bước 1: download rootkit hunter [crayon-6569f664d2adf772795356/]   Bước 2 : Cài đặt [crayon-6569f664d2aef822478728/]   Bước 3 : Cấu hình để root có thể login ssh bình thường [crayon-6569f664d2af4360377256/]   Bước 4: Update [crayon-6569f664d2af8010992714/]   Bước 5: Scan [crayon-6569f664d2afd996995254/] hoặc [crayon-6569f664d2b00644685903/]   Bước 6: Cấu ...Read More