plugin miễn phí Archive

Top 3 plugin chat trực tuyến miễn phí trên website

Bạn đang cần một công cụ hỗ trợ trực tuyến cho khách hàng khi khách hàng lướt trên web của bạn, bạn cần tạo sự thuận tiện cho khách hàng và trao đổi và tư vấn cho khách hàng của mình kịp thời, bạn cần chóp thời cơ để khách hàng mua ...Read More

Top 3 Contact Form Plugins miễn phí tốt nhất trên wordpress

Bạn đang tìm một contact form (phần liên hệ) trên trang wordpress của bạn? nhưng bạn không biết plugin nào tốt nhất, thuận tiện nhất, cấu hình dễ dàng nhất, và sử dụng hiệu quả cao nhất cho phần liên hệ. Thật sự phần liên hệ(contact form) tuy không phải là phần ...Read More