Hướng dẫn cài đặt PHP qua RPM với Openlitespeed I. Giới thiệu Thông thường khi cài đặt Openlitpeed thì có thể trực tiếp cài đặt php thông qua trang quản trị của Openlitespeed. Mọi người có thể cài đặt theo link sau : Hướng dẫn cài đặt Openlitespeed .Việc cài đặt trực tiếp ...Read More