Hướng dẫn sửa lỗi :  Lỗi này là của Apache. Nếu PHP5 đang chạy trên Apache 2.2 ở chế độ CGI mode, chế độ mặc định của nhiều Công ty hosting; Apache sẽ không hỗ trợ “PATH_INFO” trong Codeigniter. Cách 1: chia làm 2 bước: – bước 1: PHP chạy dưới chế ...Read More