Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-5dd37a6e73bc3486933181/] Bước 2: Download LMD [crayon-5dd37a6e73bcf426258971/]   Bước 3: install LMD [crayon-5dd37a6e73bd2980881094/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-5dd37a6e73bd5788154990/] Bước 5 : update [crayon-5dd37a6e73bd8506587813/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-5dd37a6e73bdb996027257/] ...Read More