Hướng dẫn cài đặt Moodle 2.9 I. Giới thiệu Moodle là một hệ thống quản lý học tập (Learning Management System – LMS hoặc người ta còn gọi là Course Management System hoặc VLE – Virtual Learning Environment) mã nguồn mở (do đó miễn phí và có thể chỉnh sửa được mã ...Read More