monitor Archive

Giám sát hệ thống linux thời gian thực – Web VMStat

Giám sát hệ thống linux thời gian thực – Web VMStat I. Giới thiệu Giám sát hệ thống linux với vmstat và Web-vmstat là một app được viết bằng ngôn ngữ java và HTML, app sẽ show các thông tin liên quan đến hệ thống như là CPU, RAM, I/O … thông qua ...Read More

Hướng dẫn cài đặt zabbix trên centos 6.x

Hướng dẫn cài đặt zabbix trên centos 6.x I. Giới thiệu Zabbix là một phần mềm mã nguồn mở được viết ra để hỗ trợ cho administrator quản trị hệ thống một cách thông minh và giám sát hệ thống, nhằm đảm bảo hệ thống luôn luôn được ổn định. Zabbix cung ...Read More