Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-5da47ae950b85812301193/] Bước 2: Download LMD [crayon-5da47ae950b94450402810/]   Bước 3: install LMD [crayon-5da47ae950b98724098635/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-5da47ae950b9c172526451/] Bước 5 : update [crayon-5da47ae950b9f376756422/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-5da47ae950ba3464311141/] ...Read More