Hướng dẫn sử dụng lệnh find cơ bản trên linux I. Giới thiệu Đối với các quản trị viên quản trị hệ điều hành linux thì chắc chắn cần nắm rõ về lệnh find. Đây là một lệnh mà các quản trị viên sử dụng hàng ngày và quen thuộc, lệnh find ...Read More