Hướng dẫn cài đặt wordpress trên Directadmin I. Giới thiệu WordPress là gì ? WordPress là một hệ thống xuất bản blog viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng MySQL database (cơ sở dữ liệu MySQL). WordPress là hậu duệ chính thức của b2/cafelog, được phát triển bởi Michel ...Read More