Sự trả giá của tôi là rất lớn cho sự ngu dốt của mình! Việc này đã cách đây đã lâu nhưng vì tôi muốn chia sẽ với mọi người để mọi người có cái nhìn khác khi làm một vấn đề gì đó. Mọi thứ bạn làm trên mạng đều có ...Read More