Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: chọn install Bước 2: chọn Next Bước 3: chọn ngôn ngữ Bước 4: chọn kiểu gõ Bước 5: chọn loại disk đang gắn trong máy tính Bước 6: chọn Yes, discard any data Bước 7: nhập tên máy Bước 8: chọn múi giờ Bước 9: đặt password cho ...Read More