blogspot Archive

Cách tạo trang liên hệ cho blogspot

Thông thường thì khi tạo ra blogspot thì bạn sẽ không có trang liên hệ, mà phần liên hệ thì vô cùng quan trọng cho blog của bạn, vì nếu cần người ta sẽ liên hệ với bạn, vì thế cần một trang liên hệ cho blogspot. Đồng thời có trang liên ...Read More

Hướng dẫn trỏ tên miền về blogspot

Hướng dẫn trỏ tên miền về blogspot   Hướng dẫn cài đặt :  Bước 1: Đăng nhập vào blog http://blogger.com hoặc gmail.com Bước 2: Chọn blog mà bạn muốn cấu hình Bước 3: Chọn vào phần “cài đặt” Bước 4: Chọn “thiết lập URL của bên thứ 3” Bước 5: Nhập domain ...Read More