bigbluebutton Archive

Xây dựng lớp học online với Bigbluebutton

BBB viết tắt của từ BigBlueButton là một mã nguồn mở chạy trên web phục vụ cho hội nghị trực tuyến, dạy học online (hay lớp học online) và các dịch vụ trực tuyến khác. BBB hỗ trợ đầy đủ các công cụ cho một hội nghị, đáp ứng từ cơ bản ...Read More

Hướng dẫn cài đặt Bigbluebutton trên ubuntu 14.04

Hướng dẫn cài đặt Bigbluebutton trên ubuntu 14.04 Giới thiệu : Bigbluebutton là một phần mềm hỗ trợ cho việc dạy học trực tuyến và hội nghị trực tuyến hoàn toàn miễn phí. Bigbluebutton thường được triển khai và sử dụng trong công tác dạy học online mà hiện nay đang rất ...Read More