20 bước làm website bán hàng Archive

20 bước chuẩn bị làm website bán hàng phần 2

Danh mục: Bước 11: Thực hiện chọn mã nguồn làm website Bước 12: Học cách làm các website theo mã nguồn mình đã chọn Bước 13: Bắt đầu làm từng bước để hoàn thành một website Bước 14: Đăng website của mình lên google Bước 15: Chia sẻ website của mình đến ...Read More

20 bước chuẩn bị làm website bán hàng

Hiện nay nhà nhà bán hàng người người bán hàng ai cũng bán, cái gì cũng bán bán từ quần áo cho tới trái cây, bán ở khắp mọi nơi, và đã lan truyền trên internet rất nhiều bằng các website bán hàng. Bây giờ vào facebook, G+, và nhiều mạng xã ...Read More