Hướng dẫn trỏ tên miền về blogspot

Hướng dẫn trỏ tên miền về blogspot


 

Hướng dẫn cài đặt : 

Bước 1: Đăng nhập vào blog

http://blogger.com hoặc gmail.com

Bước 2: Chọn blog mà bạn muốn cấu hình

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

Bước 3: Chọn vào phần “cài đặt”

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

Bước 4: Chọn “thiết lập URL của bên thứ 3”

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

Bước 5: Nhập domain mà bạn muốn trỏ về blogspot.

– Ở đây mình có domain : ngonmame.com -> blog nguyenhuuhoang

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

Bước 6: Khi bạn lưu lại thì sẽ thông báo lỗi như hình dưới đây

– Lỗi này xuất hiện là bạn chưa trỏ domain của mình về DNS của google.

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

+ Để thực hiện việc này có 2 cách :

Cách 1: Bạn gửi 2 record mình khoanh đỏ cho support nơi bạn đăng ký nhờ hỗ trợ trỏ 2 record về google.

Đồng thời nhờ support trỏ thêm 4 record A về IP của blogspot

ngonmame.com record A -> 216.239.32.21

ngonmame.com record A -> 216.239.34.21

ngonmame.com record A -> 216.239.36.21

ngonmame.com record A -> 216.239.38.21

Cách 2 : Nếu bạn có thể trỏ được và quản lý domain thì bạn thực hiện tương tự như hình.

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

Kiểm tra xem domain đã trỏ về IP của blogspot chưa :

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

Bước 7: Cấu hình chuyển hướng cho domain ngonmame.com

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

Lưu lại và hoàn tất việc cấu hình.

Bước 8 : Kiểm tra hoạt động của domain.

Vào trình duyệt kiểm tra -> nhập domain ngonmame.com

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

hướng dẫn trỏ domain về blogspot

-> Thiết lập thành công.


Nếu có vấn đề gì bạn có thể comment dưới đây để được hỗ trợ hoặc gửi mail vào ekingnguyen@gmail.com để được giải đáp.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*