Hướng dẫn tạo Item Key tùy biến trên zabbix

Hướng dẫn tạo Item Key tùy biến trên zabbix

I. Chuẩn bị

1 server để giám sát

1 server monitor zabbix

Nếu bạn chưa có một server nào hoạt động trên internet thì bạn có thể đăng ký dùng thử ngay 7 ngàyVPS hoàn toàn miễn phí.

Hinh dang ky

Serie cài đặt monitor zabbix trên linux :

Phần 1: Hướng dẫn cài đặt zabbix trên centos 6.x

Phần 2: Hướng dẫn cài đặt zabbix agent 

Phần 3: Hướng dẫn add host linux lên zabbix server

Phần 4: Hướng dẫn cài đặt item – triggers – graphs cho hosts trên zabbix

Phần 5: Hướng dẫn cấu hình zabbix gửi mail cảnh báo đến Gmail

Phần 6: Hướng dẫn tạo Item Key tùy biến trên zabbix

Mục đích :

Thông thường thì bạn có thể sử dụng key có sẳn trên hệ thống zabbix, tuy nhiên thì có những thông số mà zabbix không tạo key riêng, Zabbix chỉ cung cấp cho chúng ta các key thông dụng như là HDD, RAM, CPU, ICMP …

2015-08-28_14-14-45

Với những Key thông dụng thì ta mặc định cứ sử dụng, tuy nhiên giờ ta cần giám sát các thông số khác thì chúng ta sẽ chủ động tạo ra các Key trên, đây là một tính năng mà zabbix hỗ trợ cho các nhà quản trị, giúp cho chúng ta chủ động hơn trong việc giám sát hệ thống của chúng ta.

Ở những phần trước thì mình đã hướng dẫn mọi người sử dụng cơ bản Zabbix, ở phần này thì tùy thuộc vào như cầu của bạn và đòi hỏi bạn biết chúc ý về lập trình hoặc sử dụng được bash shell để có thể tạo được các Items key.

II. Hướng dẫn

Bước 1 : Cần cấu hình trên zabbix agent ở trên máy cần giám sát

EnableRemoteCommands=1

2015-08-28_15-12-42

AllowRoot=1

2015-08-28_15-15-05

UnsafeUserParameters=1

2015-08-28_15-14-36

Bước 2 : Khởi động lại zabbix agent

Bước 3: Tạo file key Script

  • Tạo thư mục và file cho Item key

#!/bin/bash
netstat -an | grep :80 | wc -l

2015-08-28_15-20-41

  • Gán quyền cho file script :

Bước 4: Tạo Items key cho zabbix agent

UserParameter=connection80,/root/itemkey/connection_80

2015-08-28_15-25-31

 

Lưu và thoát ra

Bước 5: Tạo Item trên zabbix – server

Nếu bạn chưa biết tạo Item key bạn vui lòng tham khảo lại link sau : Hướng dẫn cài đặt item – triggers – graphs cho hosts trên zabbix

  • Configuration -> Hosts -> Template -> chọn Template -> chọn items -> create item

2015-08-28_16-05-17

  • Kiểm tra lại việc tạo key

2015-08-28_16-08-15


Nguyenhuuhoang.com

Nguyễn hữu hoàng | hoang092837@gmail.com | Skype : ekingnguyenhoang
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*