Hướng dẫn sửa lỗi No input file specified

Hướng dẫn sửa lỗi : 

Lỗi này là của Apache. Nếu PHP5 đang chạy trên Apache 2.2 ở chế độ CGI mode, chế độ mặc định của nhiều Công ty hosting; Apache sẽ không hỗ trợ “PATH_INFO” trong Codeigniter.

  • Cách 1: chia làm 2 bước:

– bước 1:
PHP chạy dưới chế độ CGI khi có cgi.fix_pathinfo giá trị 1. Bạn mở /system/application/config/config.php hoặc nơi chưa file config của bạn và chắc chắn là 2 lựa chọn này được thiết lập.

PHP:
$config['index_page'] = “”;

$config[‘uri_protocol’] = “AUTO“;  

– bước 2:
Tạo file PHP.INI dưới thư mục gốc website của bạn với nội dung

PHP:
cgi.fix_pathinfo = 0;  
  • Cách 2:
    Mở file .htaccess và thêm dấu ? vào sau index.php và trước dấu “/”

ví dụ đoạn code của wordpress:

PHP:

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/system.*
RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.+)$ index.php?/$1 [L] 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*