Hướng dẫn chèn file Flash lên wordpress

Hướng dẫn chèn file Flash lên wordpress

I. Lỗi

Thông thường thì một trang website cần có file swf để tăng tự linh động và kích thích người xem. Tuy nhiên đối với wordpress thì cơ bản không cho phép sử upload file swf lên vì một số lý do bảo mật.

Khi bạn cố găng upload một file flash swf lên media của wordpress thì bạn sẽ gặp báo lỗi sau :

Sorry, this file type is not permitted for security reasons.

Hướng dẫn chèn file Flash lên wordpress

 

II. Hướng dẫn

Cách 1: Upload một file swf lên một không gian lưu trữ nào cho phép upload swf sau đó lấy đường link trên và đưa vào website

  1. http://www.fastswf.com
  2. http://www.shareswf.com
  3. https://sites.google.com
  4. http://www.megafileupload.com/

Cách 2: Upload trực tiếp lên hosting hoặc VPS/server thông qua control cpanel 

Bước 1: Login vào hosting hoặc VPS thông qua tài khoản hosting

Bước 2: Upload file swf thông qua công cụ FTP

Bước 3: Cài đặt Plugin Kimili Flash Embed để sử dụng file swf

– Bạn có thể vào đây để download : https://wordpress.org/plugins/kimili-flash-embed/

Kimili Flash Embed

– Hoặc cài đặt trực tiếp trên trang quản trị wordpress.

2015-09-24_11-46-54

Lưu ý : Nếu bạn vẫn không upload được khi cài đặt plugin trên thì bạn có thể vào file wp-config.php và chèn thêm đoạn code này vào để bạn có thể upload trực tiếp từ website khi vào phần Media

Mở file : /../wp-config.php và chèn đoạn code sau xuống cuối file.

/** define (‘ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS’, true); */

Bước 4 :  Hoặc chèn đoạn code này thông qua code 

Bạn có thể đưa đoạn code này vào bài viết hoặc nơi bạn muốn flash của bạn xuất hiện trên website

<object width=”550″ height=”400″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,40,0″><param name=”src” value=”Đường dẫn file.swf” /><embed width=”550″ height=”400″ type=”application/x-shockwave-flash” src=”Đường dẫn file .swf” /></object>

Bước 5 : Chèn swf vào bài viết thông qua plugin Kimili Flash Embed

Hướng dẫn chèn file Flash lên wordpress Hướng dẫn chèn file Flash lên wordpress

Bước 5: Kiểm tra lại trình duyệt

-Sau khi bạn cài đặt thì trên website của bạn sẽ hiện như thế này.

Hướng dẫn chèn file Flash lên wordpress

 

[sociallocker id=976]Chúc bạn thành công.[/sociallocker]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*