Hướng dẫn cài đặt wordpress trên server Openlitespeed

Để cấu hình server Openlitespeed như thế nào bạn vào link sau :

https://nguyenhuuhoang.com/huong-dan-cai-dat-litespeed-server-tren-centos-6-x/

Source : 

wordpress 4.x

Hướng dẫn cài đặt : 

Bước 1:  SSH vào server và download source code wordpress

 

Bước 2: Cấu hình vitual host cho source code vừa download về

WebAdmin Console > Configuration > Virtual Hosts > Example > Rewrite

1

Bước 3: Cấu hình Mysql cho website

Login vào ssh:

 

Bước 4: Cấu hình cho webserver ưu tiên chạy file index.php

Configuration > Virtual Hosts chọn View/Edit -> tại mục Example Virtual Host -> chọn General.

# Tại mục : “Index Files”.
# Thay đổi index.html thành index.php

2

 

Bước 5: Cấu hình chạy wordpress

http://[Nhập IP]/wordpress/

3

Bước 6: Sau khi cài đặt xong thì kiểm tra xêm website có hoạt động hay không

http://[Nhập IP]

4

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*