Hướng dẫn cấu hình Outlook 2013 với gmail cho tên miền riêng

Hướng dẫn cấu hình Outlook 2013 với gmail cho tên miền riêng

I. Giới thiệu

Việc gửi mail thường xuyên xảy ra và bạn luôn sử dụng Outlook để check mail, việc kiểm tra mail thường xuyên trên outlook sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc quản lý thời gian của bạn.

Ở phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối từ mail của công ty sử dụng hệ thống mail của gmail với tên miền riêng ví dụ hoang@nguyenhuuhoang.com đến outlook của bạn.

II. Hướng dẫn

Bước 1: Bạn cần vào webmail của mình sau đó bật chức năng IMAP

2015-07-25_19-16-30

Bước 2 : Vào outlook cấu hình cho email của bạn

Chọn File -> Add account

2015-07-25_19-18-19Bước 3: Check chọn: Manually configure server settings or additional server type, nhấn Next

2015-07-25_19-19-19Bước 4: Chọn dịch vụ loại kết nối Pop or IMAP

2015-07-25_19-20-50Bước 5: Điền đầy đủ thông tin liên quan đến mail của bạn

Lưu ý : Nếu bạn sử dụng IMAP thì bạn điền phần incoming mail server và outgoing mail server như hình bên dưới.

2015-07-25_19-23-53+ Nếu bạn sử dụng pop3 thì bạn điền như sau :

pop.gmail.com

smtp.gmail.com

Bước 6: Chọn vào more setting

2015-07-25_19-23-531Chọn Outgoing server > sử dụng chứng thực thông qua SMTP

2015-07-25_19-27-47Chọn Advanced

Cấu hình port cho IMAP và SMTP

Lưu ý : Nếu bạn sử dụng IMAP thì bạn cấu hình như trong hình

2015-07-25_19-34-10Nếu bạn sử dụng POP thì bạn cấu hình như sau :

– Incomming Server (POP3). Gõ: 995

– Outgoing server (SMTP). Gõ 587 và chọn tại mục Use the following type of encrypted connections. Chọn TLS

-> Sau đó chọn OK và chon Next để kiểm tra việc gửi nhận mail có ok hay không

2015-07-25_19-34-44Vậy là việc gửi nhận mail của bạn đã thành công.

2015-07-25_19-34-54


Nguyenhuuhoang.com
Nguyễn hữu hoàng | hoang092837@gmail.com | Skype : ekingnguyenhoang
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*