Hướng dẫn cài zabbix agent

Hướng dẫn cài zabbix agent

I. Giới thiệu

Sau khi bạn đã cài đặt Zabbix server trên hệ thống, bây giờ bạn cần cài đặt công cụ trên các thiết bị cần giám sát, đối với zabbix thì hỗ trợ đầy đủ các thiết bị như là : server linux, server windows, cisco, …

Nếu bạn vẫn chưa cài đặt Zabbix server bạn có thể tham khảo link tại đây : Hướng dẫn cài đặt zabbix server 

Nếu bạn vẫn chưa có server hoặc VPS để test bạn có thể tham khảo link giá VPS/server :

VPS-Server-hosting-domain- giá tốt

Hinh dang ky

Serie cài đặt monitor zabbix trên linux :

Phần 1: Hướng dẫn cài đặt zabbix trên centos 6.x

Phần 2: Hướng dẫn cài đặt zabbix agent 

Phần 3: Hướng dẫn add host linux lên zabbix server

Phần 4: Hướng dẫn cài đặt item – triggers – graphs cho hosts trên zabbix

Phần 5: Hướng dẫn cấu hình zabbix gửi mail cảnh báo đến Gmail

Phần 6: Hướng dẫn tạo Item Key tùy biến trên zabbix

II. Hướng dẫn

Bước 1: Cấu hình DNS

Bước 2: Cấu hình repo cho zabbix

1

Bước 3: Cài đặt zabbix agent

2

Bước 4: Cấu hình zabbix trỏ về zabbix server

Server=127.0.0.1 -> Server=[IP zabbix server]

3

Bước 5: Khởi động dịch vụ zabbix agent

4

Bước 6: Kiểm tra kết nối từ zabbix agent tới zabbix server

+ Ping từ zabbix agent -> server

+ Ping từ zabbix server -> agent

+ telnet từ zabbix agent -> server theo các port mặc định của zabbix

+ telnet từ zabbix server -> agent theo các port mặc định của zabbix

Note: Nếu hệ thống của bạn có firewall thì bạn cần mở các port mặc định của zabbix để zabbix có thể thực hiện monitor.

Chúc bạn cài đặt thành công !

Phần 1 : Hướng dẫn cài đặt zabbix trên centos 6.x

Phần 2 : Hướng dẫn cài zabbix agent


 

Nguyenhuuhoang.com
Nguyễn hữu hoàng | hoang092837@gmail.com | Skype : ekingnguyenhoang
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*