Hướng dẫn cài đặt PPTP VPN trên VPS linux

Hướng dẫn cài đặt PPTP VPN trên VPS linux

I. Giới thiệu

Mạng riêng ảo hay VPN (Virtual Private Network) là một mạng dành riêng để kết nối các máy tính lại với nhau thông qua mạng Internet công cộng. Những máy tính tham gia mạng riêng ảo sẽ “nhìn thấy nhau” như trong một mạng nội bộ – LAN (Local Area Network). VPN cho phép các máy tính truyền thông với nhau thông qua một môi trường chia sẻ như mạng Internet nhưng vẫn đảm bảo được tính riêng tư và bảo mật dữ liệu.

Gồm 2 kiểu kết nối chính là :

VPN

1. Client to Site

Áp dụng cho từng cá nhân truy cập dữ liệu và các ứng dụng từ bên ngoài để luôn đảm bảo tính bảo mật thông tin.

2. Site to Site

Áp dụng cho các tổ chức chi nhánh liên kết với nhau để trao đổi thông tin như một mạng local.

Giao thức :

Các giao thức chủ yếu được sử dụng là : PPTP, L2TP, IPSEC và IP-IP …

PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) là một mở rộng của PPP, nó đóng gói các khung PPP vào gói tin IP (IP datagram) để truyền đi trên mạng công cộng như là Internet. Một người dùng từ xa muốn nối với một mạng LAN cộng tác từ một vị trí mà bình thường là phải sử dụng đến một cuộc quay số đường dài, thay vì vậy người dùng nối kết vào ISP tại địa phương. Sau đó thiết lập một liên kết ảo băng qua Internet để đến mạng LAN nầy. Như vậy, chỉ cần tạo ra một liên kết cục bộ và người dùng có thể có được một nối kết đường dài thông qua Internet. Việc xác thực quyền và mã hóa có thể yêu cầu thêm trong các phiên quay số ảo để hỗ trợ các nối kết riêng tư hay bảo mật.

Như đã giới thiệu thì mình xin hướng dẫn cấu hình PPTP VPN trên VPS linux. Với các giao thức còn lại thì các bạn đón xem ở những bài tiếp theo.

Nếu bạn nào chưa có VPS để triển khai thì có thể vào link sau để có thể đăng ký dùng thừ 7 ngày miễn phí VPS. Link đăng ký

II. Hướng dẫn

Lưu ý : Nếu bạn đang sử dụng VPS với công nghệ OpenVZ thì bạn sẽ cài đặt theo hướng dẫn này bị lỗi, lúc này bạn cần liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ. Bài hướng dẫn này chạy tốt trên các công nghệ còn lại.

Bước 1 : Cài đặt PPTPD

Để xác định được bạn đang sử dụng OS nào bạn có thể dùng lệnh sau :

CentOS/RedHat 5_x86_64

CentOS/RedHat 6_x86_64

Bước 2 : Cấu hình IP /etc/pptpd.conf

 # kéo xuống tận cùng file và chèn 2 đoạn code này vào fileo

localip [IP_VPS]
remoteip 10.0.0.101-200

2

Lưu ý :

localip : là IP của VPS mà bạn thuê : có thể sử dụng lệnh : ifconfig -a

remoteip : đặt IP private (tham khảo IP private: http://en.wikipedia.org/wiki/Private_network )

 

Bước 3 : Tạo user login vào file in/etc/ppp/chap-secrets

  # kéo xuống tận cùng file và chèn 2 đoạn code này vào fileo

username1 * password1 *
username2 * password2 *

Bước 4 : Cấu hình DNS /etc/ppp/options.pptpd

# cấu hình dns
ms-dns 8.8.8.8
ms-dns 8.8.4.4

Bước 5. Bật network forwarding in /etc/sysctl.conf

net.ipv4.ip_forward = 1

Dùng lệnh sau để apply cho việc cấu hình:

Bước 6. Cấu hình firewall and forwarding cho VPS

Bước 7 : Khởi động PPTP VPN server

Bước 8 : Thực hiện tạo và kết nối VPN trên máy tính

Đối với WIN XP

Đối với WIN 7 

Đối với WIN 8

Nguyenhuuhoang.com
Nguyễn hữu hoàng | hoang092837@gmail.com | Skype : ekingnguyenhoang
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*