Hướng dẫn cài đặt PHP qua RPM với Openlitespeed

Hướng dẫn cài đặt PHP qua RPM với Openlitespeed

I. Giới thiệu

Thông thường khi cài đặt Openlitpeed thì có thể trực tiếp cài đặt php thông qua trang quản trị của Openlitespeed. Mọi người có thể cài đặt theo link sau : Hướng dẫn cài đặt Openlitespeed .Việc cài đặt trực tiếp vừa chậm vừa có thể gây ra lỗi liên quan đến việc xử lý php.

Hôm nay BCS sẽ hướng dẫn cài đặt PHP thông qua RPM, việc cài đặt hoàn toàn cơ bản đồng thời nhanh chóng và thuận tiện, hạn chế việc bị lỗi khi cài đặt php trên Openlitespeed.

II. Hướng dẫn

Bước 1: cài đặt repo EPEL

 

Bước 2: Cài đặt repo Litespeed

CentOS 5:

CentOS 6:

CentOS 7:

 

Bước 3: Cài đặt php

lsphp5* với * có thể là các bản PHP (5.3, 5.4, 5.5, and 5.6)

 

openlitespeed

openlitespeed

Bước 4: Link command php tới thư mục lsphp được cài đặt

Sau khi cài đặt từ repo litespeed thì php sẽ được cài đặt trong thư mục : /usr/local/lsws/lsphp5x/bin/lsphp . Ta cần thực hiện liên kết lsws với php vừa cài đặt

 

Bước 5 : Kiểm tra lại php vừa cài đặt

2

Nguyenhuuhoang.com
Nguyễn hữu hoàng | hoang092837@gmail.com | Skype : ekingnguyenhoang

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*