Hướng dẫn cài đặt php-memcache trên centos 6.x

Để PHP-memcached hoạt động được thì trước hết phải cài dịch vụ memcached trên server. Xem link sau để cài đặt memcached.

https://nguyenhuuhoang.com/huong-dan-cai-dat-memcached-tren-linux/

Hướng dẫn cài đặt :

Bước 1 : Kiểm tra dịch vụ memcached đã có trên server chưa

 

1

 

Bước 2 : Kiểm tra xem php-memcached đã được tích hợp chưa

* : Nếu chưa có gì  thì ta thực hiện cài đặt php-memcache

 

Bước 3 : Cài đặt php-memcache

# Cài đặt các gói hỗ trợ cho việc cài đặt

 

# Cài đặt php-memcache

 

 

# enable memcache

– Kiểm tra đường dẫn của file php.ini bằng lệnh :

 

2

# đưa module memcache vào php.

 

Bước 4: Kiểm tra xem module php-memcache đã hoạt động hay chưa ?

 

# Nếu như hình thì bạn đã cài đặt thành công module memcache.

3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*