Hướng dẫn cài đặt PageSpeed Module trên directadmin

Cài đặt PageSpeed Module trên directadmin

I. Giới thiệu

Pagespeed sẽ giúp tăng tốc độ load time của website. Pagespeed là module dành cho apache và module sẽ tự động áp dụng vào hoạt động của website gồm các assets (CSS,javascript,images)  nhằm tăng hiệu suất hoạt động của website. Tối ưu hơn trong việc load trang web. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại các đây. Pagespeed Module

Đặt trưng của Pagespeed::

  • Hỗ trợ tự động cho website và các assets
  • 40+ cấu hình tối ưu
  • freem và thường xuyên được cập nhật
  • Triển khai cho một hoặc nhiều site, các CDNs, hosting providers.

Việc cài đặt module pagespeed được cài trên centos và có cài Directadmin và sử dụng apache. Đối với những trường hợp khác thì bạn có thể tham khảo các bài viết tiếp theo trên website nguyenhuuhoang.com .

II. Cài đặt

Bước 1: Chuẩn bị trước khi cài đặt

Bước 2:  Download các gói

Centos 6_x86_64

Centos 6_x86

Bước 3 : cài đặt

Ở đây mình cài đặt bản x86_64 :

pagespeed

Bước 4: Cấu hình

Mở file :

# Chèn vào file đoạn này:

#Google PageSpeed Module
Include /etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf

Bước 5: Cấu hình chặn module  

Mở file : 

Xóa dòng này hoặc chèn vào dấu # vào đầu line này

#Include conf/extra/httpd-deflate.conf

Bước 6: Khởi động lại dịch vụ httpd

Bước 7: Kiểm tra lại module đã hoạt động hay chưa

pagespeed

Nguyenhuuhoang.com 
Nguyễn hữu hoàng | hoang092837@gmail.com | Skype : ekingnguyenhoang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*