Hướng dẫn cài đặt module Cache cho Openlitespeed

Hướng dẫn cài đặt module Cache cho Openlitespeed

I. Giới thiệu

Mục đích của việc cài đặt module cache nhằm tăng khả năng load trang của trang web, nhằm tối ưu tối đa tốc độ load trang cho website của bạn.

Bạn có thể tham khảo thêm các link sau để cài đặt Openlitespeed: LINK

II. Hướng dẫn

Bước 1 : add module

WebAdmin console > Configuration > Server > Modules > Add

1

Bước 2: Tạo tên module và cài đặt các thông số

Tên : Cache

Thông số:

enableCache 1
qsCache 1
reqCookieCache 1
respCookieCache 1
ignoreReqCacheCtrl 0
ignoreRespCacheCtrl 0
expireInSeconds 2000
maxStaleAge 1000
enablePrivateCache 1
privateExpireInSeconds 1000
storagePath cachedata

2

Bước 3: Save và kiểm tra lại

 3

Bước 4 : Enable cache trong rewrite

Phần rewrite tương tự như file .htaccess , nếu bạn cấu hình gì trong file htaccess thì bạn có thể cấu hình tương tự trong rewrite

Code : enable những file .php

RewriteRule cacheable/(.*\.php)?$ – [L,E=cache-control:max-age=120]

Code : enable cache mọi thứ

# this part is for private cache, note that HTTP_COOKIE is for loginuser
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^HEAD|GET$
RewriteCond %{HTTP_COOKIE} loginuser
RewriteCond %{ORG_REQ_URI} !^/index.php$
RewriteCond %{ORG_REQ_URI} (\.php|\.html|\.htm|\.feed|\.pdf|\.raw|/[^.]*)$ [NC]
RewriteRule .* – [E=cache-control:private,L]

4

 

Nguyenhuuhoang.com
Nguyễn hữu hoàng | hoang092837@gmail.com | Skype : ekingnguyenhoang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*