Hướng dẫn cài đặt Malware Detect trên centos 6.x

Hướng dẫn cài đặt :

Bước 1: Cài repo

Bước 2: Download LMD

 

Bước 3: install LMD

Bước 4: Cấu hình các thông số sau

Note:

Bước 5 : update

 

Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản

# quét thư mục :

ADDON:

  1. Cấu hình daily scan

Mặc định việc cấu hình LMD nằm ở thư mục : /etc/cron.daily/maldet và được chạy hàng ngày, update, quarantine .. và gửi kết quả hàng tuần vào mail nếu bạn đã cấu hình. Nếu bạn muốn cần add thêm gì thì vào đây để config.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*