Hướng dẫn cài đặt mã nguồn Opencart 2.x

Hướng dẫn cài đặt :

Bước 1 : Download source code

Link 1 : Download

Bước 2: Upload source code lên hosting hoặc VPS

Bước 3: Giải nén source code

Sau khi giải nén thì bạn sẽ có các file như trong hình.

1

Bước 4: Tạo cơ sở dữ liệu sql

2

Bước 5: Trỏ domain về hosting hoặc server

– Bạn có thể bỏ qua bước này nếu bạn đang chạy tren localhost

Bước 6: Cấu hình Opencart

Vào trình duyệt -> nhập vào IP hoặc domain :

3

Chọn continue

-> Kiểm tra xem hosting hoặc VPS đã ở trạng thái hoạt động chưa.

Bạn như sửa 2 file:  config-dist.php và admin/config-dist.php thành config.php

4

5

Chọn continue để tiếp tục cài đặt

1. Điền thông tin database

Nếu bạn chưa có thông tin database thì xem lại bước 4

2. Điền thông tin quản trị website

6

Bấm chọn continue

7

Note: Sau khi cài đặt thành công bạn xoá file này để đảm bảo bảo mật.

 bạn vào thư mục puplic_html và xóa thư mục install đi.

Bước 7 : Kiểm tra lại website đã hoạt động

8

Bước 8: Để vào trang quản trị bạn chỉ cần gỏ domain hoặc ip/admin

9

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*