Hướng dẫn cài đặt items – triggers – graphs cho hosts trên zabbix

Hướng dẫn cài đặt items – triggers – graphs cho hosts trên zabbix

I. Chuẩn bị

1 server để giám sát

1 server monitor zabbix

Nếu bạn chưa có một server nào hoạt động trên internet thì bạn có thể đăng ký dùng thử ngay 7 ngày VPShoàn toàn miễn phí.

Hinh dang ky

Serie cài đặt monitor zabbix trên linux :

Phần 1: Hướng dẫn cài đặt zabbix trên centos 6.x

Phần 2: Hướng dẫn cài đặt zabbix agent 

Phần 3: Hướng dẫn add host linux lên zabbix server

Phần 4: Hướng dẫn cài đặt item – triggers – graphs cho hosts trên zabbix

Phần 5: Hướng dẫn cấu hình zabbix gửi mail cảnh báo đến Gmail

Phần 6: Hướng dẫn tạo Item Key tùy biến trên zabbix

Khái niệm :

2015-08-28_10-02-09

Host: Là một máy tính, server, vps, chạy các hệ điều hành khác nhau hoặc một thực thể trong hệ thống mạng như là máy in, máy chấm công, máy photo, máy camera có hỗ trợ các giao thức mà monitor zabbix cung cấp.

Templates: Là một bố cục hay một thành phần được tạo ra sẳn để không cần phải lặp đi lặp lại khi gặp đúng 1 trường hợp.

Ví dụ : Bạn tạo một template cho web server gồm : giám sát CPU, giám sát HDD, giám sát RAM. Khi add host vào hệ thống monitor zabbix thì bạn chỉ cần sử dụng template đó cho host add vào thì sẽ có đủ 3 thành phần là giám sát CPU, HDD, và RAM. Mà không cần tạo lại.

Items : Đơn giản là một nơi chứa các key như là key memory, key cpu, key hdd… Items được đưa vào trong một templates.

Ví dụ : Bạn tạo một Items tên là “giám sát RAM” thì bạn sẽ add key mà zabbix quy định sẳn để zabbix có thể hiểu được, key như một câu lệnh để lấy thông tin Ram trên máy tính cần giám sát.

Triggers : Là một điều kiện khi thỏa mãn điều kiện của Triggers mà người lập trình đặt ra thì sẽ thực hiện một hành động nào đó tiếp theo.

Ví dụ : Bạn đang giám sát Ram, và bạn tạo một Triggers cho việc giám sát Ram nếu Ram sử dụng trên 90% thì thông báo đến người quản trị hoặc gửi mail cho người quản trị.

Graphs : Là một sơ đồ giám sát trực quan để người quản trị nhìn các thông tin một cách dễ dàng hơn.

Ví dụ : Bạn đang giám sát Ram, và bạn cần theo dõi theo thời gian thực, thì bạn tạo một Graphs và sử dụng các thông số mà Items Ram đã lấy được và đưa lên đồ thị trực quan cho người giám sát.

II. Hướng dẫn

Bước 1: Tạo template

 • Configuration -> Templates -> Create template
 • Tên Template : “Template web server”

2015-08-22_16-53-47

 

2015-08-22_16-56-32

Bước 2: Tạo Items

 • Chọn Templates vừa tạo “Template web server” -> chọn mục “Items” -> Create item

2015-08-28_10-19-49

2015-08-28_10-21-04

 • Tạo item “monitor HDD used”
  • Name : monitor HDD
  • Type : Zabbix agent
  • Key : vfs.fs.size[/,used]
   • / : thự mục chính
   • used : là dung lượng đã được sử dụng
  • Units: B
  • Update interval (in sec) : 300

2015-08-28_10-24-08

2015-08-28_10-39-04

 

 • Sau khi tạo xong -> Chọn “add”

2015-08-28_10-42-19

Bước 3: Tạo Triggers

 • Chọn Templates vừa tạo “Template web server” -> chọn mục “Triggers” -> Create Triggers
 • Để giám sát HDD gần hết dung lượng thì báo thì ta cần tạo một Items dung lượng Free để gán điều kiện là “Khi dung lượng HDD free dưới 1G thì cảnh báo” -> Việc tạo Items “monitor HDD free” tương tự monitor used nhưng ở phần Key là khác :
  • Key : vfs.fs.size[/,free]

2015-08-28_10-46-06

 • Tạo Trigger : Điều kiện là khi dung lượng HDD free dưới 1 G thì cảnh báo
  • Name : HDD / {HOST.NAME} Free  = {ITEM.VALUE}
  • Expression : {Template web server:vfs.fs.size[/,free].last()}<1000M

2015-08-28_11-17-19

 • Sau khi tạo xong thì bạn kiểm tra lại :

2015-08-28_11-21-34

Bước 4: Tạo Graphs

 • Chọn Templates vừa tạo “Template web server” -> chọn mục “Graphs” -> Create Graphs
 • Tạo Graphs tên “Monitor HDD free and used”

2015-08-28_11-23-51

 • 2015-08-28_11-29-37
 • Kiểm tra lại :
  • Monitor -> Graphs

2015-08-28_11-38-16

Mời các bạn đón xem phần tiếp theo :

Phần 6: Hướng dẫn tạo Item Key tùy biến trên zabbix


 

Nguyenhuuhoang.com
Nguyễn hữu hoàng | hoang092837@gmail.com | Skype : ekingnguyenhoang
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*