Hướng dẫn cài đặt CSF trên Directadmin

Hướng dẫn cài đặt CSF trên Directadmin

I. Giới thiệu

Trong phần trước hướng dẫn cài đặt csf trên centos 6 thì BCS đã hướng dẫn sử dụng bằng lệnh, đối với phần này thì BCS hướng dẫn cấu hình trực tiếp trên Directadmin.

II. Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Login SSH vào VPS cài đặt

1

Bước 2: Kiểm tra hoạt động trên VPS

2

Bước 3: Remove apf-bfd

3

Bước 4: Login vào Directadmin

Chọn “ConfigServer Firewall&Security” như hình
4

Bước 5: Thực hiện check server

Ở phần này khi bạn thực hiện check thì sẽ nhận được các phần cần phải config để bảo mật hơn cho server hoặc VPS

5

Bước 6: Thực hiện cấu hình theo các yêu cầu bảo mật mà csf đưa ra

Đối với các vấn đề liên quan thì bạn có thể đọc hướng dẫn để thực hiện

6

Đối với những phần màu hồng là chưa được cấu hình bảo mật, bạn cần thực hiện để nó hiện thành màu xanh.

Điểm càng cao càng bảo mật max điểm là 78

7Điểm hiện tại là 60, thì bạn cứ cấu hình theo các recommend và thực hiện từng bước 1, điểm càng cao càng bảo mật.

8

Bước 7 : Sau khi cài đặt xong nếu bạn chỉ muốn nâng cao bảo mật thông qua các recommend của csf mà không sử dụng csf thì bạn thực hiện xóa bằng cách

 


 

Nguyenhuuhoang.com
Nguyễn hữu hoàng | hoang092837@gmail.com | Skype : ekingnguyenhoang

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*