Hướng dẫn cài đặt Clamav on centos 6.x

Hướng dẫn cài đặt :

Bước 1: Cài repo

 

Bước 2: Cài đặt

 

Bước 3: Update clamav

***Important Note***
Đôi lúc việc update không thực hiện được ta cấu hình như sau

 

Bước 4: Khởi động clamd và cấu hình chạy mặc định

 

Bước 5 : Thực hiện lệnh scan

Addon :
1. Cấu hình scan hàng ngày.
a. Tạo file :

#!/bin/bash
SCAN_DIR=”/home”
LOG_FILE=”/var/log/clamav/manual_clamscan.log”
/usr/bin/clamscan -i -r $SCAN_DIR >> $LOG_FILE

b. Cấu hình quyền cho file
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*