Hướng dẫn cài đặt centos 6.x

Hướng dẫn cài đặt :

Bước 1: chọn install

c1

Bước 2: chọn Next

c2

Bước 3: chọn ngôn ngữ

c3

Bước 4: chọn kiểu gõ

c4

Bước 5: chọn loại disk đang gắn trong máy tính

c5

Bước 6: chọn Yes, discard any data

c6

Bước 7: nhập tên máy

c7

Bước 8: chọn múi giờ

c8

Bước 9: đặt password cho user root

c9

Bước 10: thực hiện phân vùng ổ đĩa

c10

Bước 11: thực hiện tạo các partition

c11

Bước 12: chọn standard partition

c12

Bước 13: tạo phân vùng swap

c13

Bước 14: tạo phân vùng boot

c14

Bước 15: tạo phân vùng root

c15

Bước 16: sau khi kiểm tra như hình chọn next

c16

Bước 17: chọn format

c17

Bước 18: chọn write changes to disk

c18

Bước 19: cài đặt chương trình boot loader GRUB

c19

Bước 20: reboot

c20

Bước 21: chọn forward

c22

Bước 22: chọn yes, -> chọn forward

c21

Bước 23: nhập tên và password cho user mới

c23

Bước 24 : nhập ngày giờ

c24

Bước 25 : chọn finish

c25

Bước 26: login vào user vừa tạo

c26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*