Hướng dẫn cài bộ gõ tiếng Việt trên Ubuntu 16.04 LTS – ibus-unikey

Để cài đặt unikey trên Ubuntu 16.04 cực kì đơn giản vô cùng. Chỉ cần một số vòng lệnh thì việc cài đặt cực kì đơn giản.

Bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở terminal đánh dòng sau

cài đặt ibus-unikey trên ubuntu

Bước 2: Khởi động lại ibus

cài đặt ibus-unikey trên ubuntu

Bước 3: Cấu hình bàn phìm đánh tiếng việt

cài đặt ibus-unikey trên ubuntu

cài đặt ibus-unikey trên ubuntu

cài đặt ibus-unikey trên ubuntu

cài đặt ibus-unikey trên ubuntu

Sau khi cài đặt xong thì bạn chỉ cần khởi động lại máy hoặc logout rồi login vào lại và tận hưởng kết quá, để chuyển qua đánh tiếng việt bạn chọn ngay phần mục tại bước 3 và chọn unikey là được.

Kết quả:

cài đặt ibus-unikey trên ubuntu

Chúc bạn cài đặt thành công!

Latest Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*