Hướng dẫn add host linux lên zabbix server

Hướng dẫn add host linux lên zabbix server

I. Chuẩn bị

2015-08-22_15-49-12

1 server chạy hệ điều hành linux

1 server zabbix

Nếu bạn chưa có một server nào hoạt động trên internet thì bạn có thể đăng ký dùng thử ngay 7 ngày VPS hoàn toàn miễn phí.

Hinh dang ky

Để hiểu thêm cơ chế hoạt động của zabbix server và agent thì bạn tham khảo ở đây: Zabbix server -agent

Serie cài đặt monitor zabbix trên linux :

Phần 1: Hướng dẫn cài đặt zabbix trên centos 6.x

Phần 2: Hướng dẫn cài đặt zabbix agent 

Phần 3: Hướng dẫn add host linux lên zabbix server

Phần 4: Hướng dẫn cài đặt item – triggers – graphs cho hosts trên zabbix

Phần 5: Hướng dẫn cấu hình zabbix gửi mail cảnh báo đến Gmail

Phần 6: Hướng dẫn tạo Item Key tùy biến trên zabbix

II. Hướng dẫn

Bước 1: Cài đặt zabbix agent lên server cần giám sát

 • Cấu hình Name server cho server linux cần giám sát
 • Cài đặt repo cho server cần giám sát
 • Cài đặt zabbix-agent
 • Cấu hình cho server agent gửi thông tin đến server zabbix

vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Server=127.0.0.1 -> Server=[IP zabbix server]

 • Khởi động zabbix agent trên
Bạn có thể xem cụ thể hơn tại đây : Huong-dan-cai-zabbix-agent

Bước 2: add host lên zabbix server

 • Tạo group cho web server
  • Congiguration -> Host Groups -> Create Host Group
  • Ví dụ :
   • Tạo group tên : “web server”

2015-08-22_16-50-43

2015-08-24_10-07-50

 • Tạo Template cho group web server
  • Configuration -> Templates -> Create template
  • Ví dụ :
   • Tên Template tên : “Template web server” 

2015-08-22_16-53-47

 

2015-08-22_16-56-32

 

 • Add host vào group “web server” với  Template “Template web server”
  • Configuration -> Hosts -> Create host
  • Ví dụ:
   • Tên host : “Host web 1”
   • IP : 103.27.63.70 – DNS : 8.8.8.8 

2015-08-24_08-37-06

 

2015-08-24_08-38-23

2015-08-24_08-39-16

 

2015-08-24_08-39-45

2015-08-24_08-40-10

2015-08-24_08-41-47

 

-> Sau khi tạo xong sẽ có kết quả sau :

2015-08-24_09-59-26

Hoàn tất việc add host cần giám sát lên zabbix server.

-> Đoán xem phần tiếp theo “Hướng dẫn cài đặt các item – triggers – graphs cho hosts


 

Nguyenhuuhoang.com
Nguyễn hữu hoàng | hoang092837@gmail.com | Skype : ekingnguyenhoang
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*