[Fix lỗi] Timeout error occurred trying to start MySQL Daemon

[Fix lỗi] timeout error occurred trying to start MySQL Daemon

I. Lỗi cụ thể

2015-07-25_18-12-12

Khi bạn đang hoạt động trên hệ thống server hoặc VPS mà bổng dưng dịch vụ mysql của bạn không hoạt động và bạn khởi động lại dịch vụ mà thông báo lỗi trên thì bạn có thể kiểm tra theo các hướng dẫn sau

II. Cách sửa lỗi

Bước 1: Khởi động lại dịch vụ

Nếu khởi động không được thì bạn stop dịch vụ

Bước 2 : Kiểm tra các tiến trình xem có tiến trình nào bị treo

Nếu có tiến trình nào bị treo thì bạn kill tiến trình đó

Bước 3: Kiểm tra các resource trên VPS hoặc server

Kiểm tra dung lượng : df -ah

Kiểm tra ram : free -m

Kiểm tra cpu load : w

Bước 4: Nếu bạn kiểm tra tổng quát mà không có gì khả nghi thì kiểm tra vào log

# tail -n 10 /var/log/messages

# tail -n 10 /var/log/mysqld.log

# tail -n 10 /var/lib/mysql/*.err

# tail -n 10 /var/log/mysql/error.log

Nếu có xuất hiện lỗi thì tìm cách fix lỗi trên

Bước 5: Kiểm tra file /etc/my.cnf

Kiểm tra các đường dẫn xem trong file trên có tồn tại hay không, ví dụ : socket=/var/lib/mysql/mysql.sock

Bước 6: Sau khi kiểm tra hoàn tất bạn kiểm tra lại bằng cách khởi động lại dịch vụ

Nếu khởi động lại vẫn bị lỗi thì bạn thử khởi động lại VPS hoặc server.

Bước 7: Sau khi bạn làm đầy đủ các bước mà vẫn không được thì liên hệ với nhà cung cấp hoặc liên hệ đến các diễn đàn để được hỗ trợ.


 

Nguyenhuuhoang.com
Nguyễn hữu hoàng | hoang092837@gmail.com | Skype : ekingnguyenhoang
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*