[Fix lỗi] max_allowed_packet size

[Fix lỗi] max_allowed_packet size

I. Lỗi cụ thể

Khi bạn import database mà bị lỗi như hình sau :

 

2015-08-05_0-51-18

Thì do dung lượng database của bạn quá lớn nên không thể import thông qua phpmyadmin được. Hoặc bạn chưa cấu hình thông số max_allowed_packet trong mysql, nên bị lỗi trên.

II. Cách sửa lỗi

Bước 1: Login vào hệ thống linux

Cách 1 : nếu bạn có toàn quyền quản trị trên server

Chỉnh sửa file my.cnf

max_allowed_packet=1024M

Cách 2: Login vào mysql

Thực hiện command sau :

mysql -u [tên_quản_trị_cao_nhất] -p [Password]

 

 

Kiểm tra lại việc thay đổi max_allowed_packet

 

Cách 3: Thực hiện import bằng command

Đưa file database lên server

Ví du :

File : /root/abc.sql

Tên database : nguyenhuuhoang_db

User: nguyenhuuhoang_user

Pass: hoangdeptrai

 

mysql -u [username] -p[password] [Tên database] < [Đường dẫn]

Theo công thức trên thì ta thực hiện như sau :

 

Lưu ý : dấu “<” là dấu import nhé

Bước 2: restart lại dịch vụ mysql

Bước 3: thực hiện lại việc import thông qua phpmyadmin

 

Lưu ý : Nếu bạn đang sử dụng hosting thì bạn liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ bằng cách gửi yêu cầu nhé !

“Nhờ hỗ trợ import database với dung lượng lớn” và cung cấp file database cho họ và các thông tin liên quan đến database của bạn.

 


 

Nguyenhuuhoang.com
Nguyễn hữu hoàng | hoang092837@gmail.com | Skype : ekingnguyenhoang
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*