Cấu hình thời gian trên linux

Hướng dẫn sử dụng : 

  • Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống 
  • Để biết thêm các options thì dùng lệnh 
  • Để kiểm tra múi giờ 
  • Để chỉnh thời gian theo múi giờ
  • Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp

– Cài đặt nt

Cấu hình cho ntp chạy khi khởi động

– Khởi động ntp

– Kiểm tra ntp làm việc

– Cập nhật một server khác

– Tham khảo các server giờ trên thế giới : http://www.pool.ntp.org/en/

  • Cài đặt giờ theo ý muốn

– Cài đặt ngày/tháng/năm:

– Cài đặt giờ/phút/giây:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*