Error Archive

Hướng dẫn chèn file Flash lên wordpress

Hướng dẫn chèn file Flash lên wordpress I. Lỗi Thông thường thì một trang website cần có file swf để tăng tự linh động và kích thích người xem. Tuy nhiên đối với wordpress thì cơ bản không cho phép sử upload file swf lên vì một số lý do bảo mật. ...Read More

fix lỗi Please ask your hosting provider to increase the this limit to

fix lỗi Please ask your hosting provider to increase the this limit to … I. Lỗi Warning, your PHP configuration limits the maximum number of fields to post in a form: 1000 for max_input_vars. Please ask your hosting provider to increase the this limit to 1255 at least or edit the translation ...Read More

Fix lỗi Could not get lock trên ubuntu

Fix lỗi Could not get lock Thông báo lỗi : E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock – open (11 Resource temporarily unavailable) E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/) is another process using it? Cách fix lỗi : Bước 1: Kiểm tra tiến trình nào đang bị lỗi ps aux | ...Read More

[Fix lỗi] max_allowed_packet size

[Fix lỗi] max_allowed_packet size I. Lỗi cụ thể Khi bạn import database mà bị lỗi như hình sau :   Thì do dung lượng database của bạn quá lớn nên không thể import thông qua phpmyadmin được. Hoặc bạn chưa cấu hình thông số max_allowed_packet trong mysql, nên bị lỗi trên. II. ...Read More

[Fix lỗi] Timeout error occurred trying to start MySQL Daemon

[Fix lỗi] timeout error occurred trying to start MySQL Daemon I. Lỗi cụ thể Khi bạn đang hoạt động trên hệ thống server hoặc VPS mà bổng dưng dịch vụ mysql của bạn không hoạt động và bạn khởi động lại dịch vụ mà thông báo lỗi trên thì bạn có thể ...Read More

[Fix lỗi] mod_fcgid: stderr: PHP Strict Standards

[Fix lỗi] mod_fcgid: stderr: PHP Strict Standards I. Lỗi cụ thể Lỗi liên quan đến source code của wordpress và plugin importer , những bạn này đang gặp phải lỗi này trong quá trình import source code và xử lý các lỗi trong source code. mod_fcgid: stderr: PHP Strict Standards:  Redefining already ...Read More

Cách sửa lỗi 451 Temporary local problem

Cách sửa lỗi 451 Temporary local problem I. Lỗi Khi bạn dùng exim server và kết hợp với SquirrelMail  mà xuất hiện lỗi như thông báo dưới đây: Message not sent. Server replied: Requested action aborted: error in processing 451 Temporary local problem – please try later Hoặc như Hình: II. Cách ...Read More

Hướng dẫn sửa lỗi No input file specified

Hướng dẫn sửa lỗi :  Lỗi này là của Apache. Nếu PHP5 đang chạy trên Apache 2.2 ở chế độ CGI mode, chế độ mặc định của nhiều Công ty hosting; Apache sẽ không hỗ trợ “PATH_INFO” trong Codeigniter. Cách 1: chia làm 2 bước: – bước 1: PHP chạy dưới chế ...Read More