Cách sửa lỗi 451 Temporary local problem

Cách sửa lỗi 451 Temporary local problem

I. Lỗi

Khi bạn dùng exim server và kết hợp với SquirrelMail  mà xuất hiện lỗi như thông báo dưới đây:

Message not sent. Server replied:
Requested action aborted: error in processing
451 Temporary local problem – please try later

Hoặc như Hình:

451 Temporary local problem

II. Cách sửa lỗi

Cách 1:

Bước 1: login ssh vào VPS linux

Bước 2: Kiểm tra file sau

Tìm kiếm dòng sau :

$useSendmail = false;

Thay đổi thành :

$useSendmail = true;

Bước 3: lưu file và restart lại dịch vụ -> sau đó kiểm tra lại

restart lại 2 dịch vụ.

Cách 2:

Bước 1: login ssh vào VPS linux

Bước 2: Kiểm tra file sau

Kiểm tra có domain có trong file này hay không ? nếu chưa có thì thêm domain vào.

Bước 3: lưu file và restart lại dịch vụ -> sau đó kiểm tra lại

Cách 3: Nếu bạn đang sử dụng directadmin có sử dụng custombuild thì bạn build lại thử SquirrelMail.

Bước 1: login ssh vào VPS linux

Bước 2: Thực hiện cách lệnh sau

Bước 3: lưu file và restart lại dịch vụ -> sau đó kiểm tra lại

Cách 4: Build lại exim (Trường hợp nếu mail server không gửi mail được luôn)

Bước 1: login ssh vào VPS linux

Bước 2: Thực hiện cách lệnh sau

Bước 3: lưu file và restart lại dịch vụ -> sau đó kiểm tra lại

Cách 5: Nếu trên hệ thống của bạn có cài clamd

Bước 1: login ssh vào VPS linux

Bước 2: Kiểm tra cấu hình trong file clamd

Tìm code : LocalSocket

Bỏ dấu # trước nó nếu có và cấu hình như sau :

LocalSocket /tmp/clamd

Bước 3: lưu file và restart lại dịch vụ -> sau đó kiểm tra lại

 


Nguyenhuuhoang.com
Nguyễn hữu hoàng | hoang092837@gmail.com | Skype : ekingnguyenhoang
Tags:,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*